dilluns, 23 de gener de 2017

Hostal cal Patata (Berga)

A dalt cal Patata (o cal Nen) i l'Arota 
A sota la fàbrica de Victoriano Cunill (cal Lluis Nè)

Cal Patata era una petita casa amb baixos i primer pis i un terrat, edificada en un solar segregat de la finca Fumanya propietat de la familia De Martin. La finca llindava amb la casa de l'Arota i amb els honors de Fumanya, i es trobava aprop de la riera de Metge en el terme de la Valldan. Primer fou botiga i més tard hostal.

El 1902 als baixos de cal Patata el Josep Marginet Selva hi tenia oberta una botiga de vins i olis.


"José Margenet habitante en la carretera que conduce al santuario de Caral tienda de vinos (...) por haver-se negado á la comprobación y (...) las medidas y como al personarme a dicho establecimiento i invitarle a que cumpliese como lo que previene la ley de (...) medidas no lo huviese verificado, elevo la presente acta por duplicado de conformidad con la Circular de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico con fecha 30 de agosto de 1902 para los efectos que haya lugar a derecho. Barcelona 22 de septiembre de 1906. El ayudante del (...) Braulio Campo"

Abans de 1905 el propietari de cal Patata era Josep Safont Freixa. El Josep segurament era germà del Francesc i del Joan Safont Freixa que tenien una fàbrica de teixits de cotó a Pinsania l'any 1910.

El 1905 Safont va vendre cal Patata al seu llogater, el botiguer Josep Marginet Selva.

El 19 de setembre de 1914 es registra la compra de cal Patata per part del matrimoni format per Climent Roca Sabata i Dolors Soler Corbera, veins d'Espinalbet.

Fàbrica de Victoriano Conill (o Cal Lluis Nè)

El 1918 Victoriano Cunill Pujol (12/01/1855-6/7/1925) va comprar la casa de cal Patata. Victoriano Cunill s'havia instal.lat el 1881 com industrial tèxtil a la fàbrica del difunt Lluís Rosal Gironella (?-13/09/1881), amo de la fàbrica de cal Lluis Nè que havia mort sense descendència. El 1883 Victoriano es va casar amb Rosa Postius Sala (Berga 1864-18/03/1929), filla de Jaume Postius Vilardaga (1834-1906) i de Maria Sala (?-12/10/1908). La Rosa Postius tenia 9 germans i tres fills :
  • Victoriano Cunill Postius (19/07/1886-?)
  • Blanca dels Àngels (o Àngela) Cunill Postius (09/10/1899-?)
  • Josep Maria Cunill Postius (10/07/1896-?)

El 1900 trobem a Victoriano Cunill com arrendador de la casa del Regatell de Coforb (terme de Capolat) propietat de l'Hospital Sant Bernabé de Berga,  i encara hi figura el 1921. El 1922 el trobem com a president del Sindicat Patronal de Sastrería de Berga.

El 1925 mor Victoriano Cunill i l'herència quedarà repartida entre els seus tres fills: Victoriano, Josep Maria i Blanca dels Àngels.

El 2 de gener de 1926 els 38 telers de la fàbrica Conill es trapassen a la seva dona Rosa.


El 1 d'abril de 1929 el miner Ramon Pons Casals va traspassar el "mesón" cal Patata a Jaume Vilaseca Boixader.

El 1939 Ramon Sant Oriola "el Sala" va demanar l'alta del negoci com a "mesón" amb el nom de Casa Cal Nen.

El 13 de gener de 1943 els hereus de Victoriano Cunill registren la venda de la casa de cal Patata a Josep Garriga Pey i Lluís Canal Subirana, pagesos de la Valldan. El 14 d'abril de 1943 es registra la venda de la mitad de la casa que tenia Lluís Canal a Ramon Call Sala, carnisser de la Valldan.

El 8 d'octubre de 1949, es registra la venda de la meitat de la casa que tenia Josep Garriga, que la ven a Mario Messaggi Giovazzi, industrial de Barcelona, conegut per ser el promotor de l'Hotel del Mesón del Castillo de Berga.

El 9 de setembre de 1950 Ramon Call ven la part a Julián Rodriguez Ayala, segurament un intermediari, ja que el mateix any ven la part a Mario Messaggi. Amb aquesta operació l'industrial d'origen italià aconsegueix tenir tota la propietat de cal Patata.

Catorze anys després, el 17 de febrer de 1964 es registra la venda de la casa que va fer l'industrial Mario Messaggi al comerciant Joan Alsina Salvans de Berga, casat amb la M.Teresa Sant, filla dels hostalers de cal Nen."(...) Solar con un cubierto edificado en el mismo, sito en término de la Valldan, junto a la casa llamada La Arota, conocida por cal la Patata (...)"

La finca de cal Patata i una finca llindant es van agrupar per formar l'actual finca de cal Nen (> Hostal cal Nen)


Fàbrica de cal Patata (a l'esquerra).

LA FÀBRICA DE CAL PATATA

La fàbrica de cal Patata es va edificar uns pocs centenars de metres al sud de la casa de cal Patata, just al costat de l'Oratori (antiga capella). Segurament ocupava el mateix emplaçament que el molí de la Resclosa, després fou molina serradora (1632) i casa fàbrica Pastor (1741). La fàbrica fou cremada durant la guerra civil i anys més tard s'enderrocà i avui en queden poques restes visibles.FONTS CONSULTADES

Arxiu Històric del Berguedà (A.H.B.) . Fons de la Valldan
Registre de la Propietat de Berga
Francesc Espuña. La Riera de Metge en la industrialització de Berga. Àmbit de Recerques del Berguedà. 2001
Carles Figols. Activitat econòmica. Què en sabem de la Valldan? Associació de veïns la Valldan. Àmbit de Recerques del Berguedà. 2012 
https://issuu.com/llibresgrafics/docs/que_en_sabem_de_la_valldan
Ramon Viladés i Llorenç. Béns patrimonials i inventaris de l'Hospital Sant Bernabé de Berga
http://www.raco.cat/index.php/gimbernat/article/viewFile/138748/189770
Marc Batlle Izard. L'arbre de la familia catalana
https://www.myheritage.es/research/collection-1/arboles-familiares-de-myheritage?s=177109661&itemId=48018131-14-113186&action=showRecord

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada