dijous, 24 de novembre de 2016

Hostal Felip Gerald (Martorell)


Antic hostal de la plaça de la vila de Martorell citat el 1382 (segle XIV). Figura en el segon document més antic que es conserva a Abrera :

"DIMARTS 28 de juliol de l'any 1382 de la Nativitat del Senyor1 a la tercera hora del vespre d'aquest mateix dia, i en presència meva, Ramon Matoses, notari públic de Martorell, i en presència també de Berenguer Frerer, Bernat Mastord, Bernat Carbó i Pere Carreres a la vila de Martorell. Foren citats com a testimonis Guillem Riba de la parròquia de Sanctus Stephanus de Roviris2 i Dalmau de Brugres de la parròquia de Sanctus Petrus de Brea3. Aquests foren els individus aplegats a la vila de Martorell, a la plaça de la dita vila, al costat de l'hostal Felip Gerald. Els primers, actuaren en nom propi; els procuradors, ho feren com a transmissors de totes les peticions trameses pels fidels de les parròquies; i també s'hi reuniren altres persones. Totes elles, a través de mi, notari de la llei, reclamaren al benerable Dalmau de Castro episcolapi, procurador general de Castri veteris4, una carta en el dors de la qual hi havia un segell de cera negra. Era el segell de la Nobilíssima senyora Geralda, vescomtessa de Castri boni i senyora de Navalles5 i del Castri veteris6
A la cara interna apareixia el text, el sentit del qual deia7:
Geralda, vescomtesa de Castell bo, senyora de Navalles i de Castell viy, a tots els presents us fem saber que els prohomens8 de Brea i Sent Steva s'han queixat d'haber estat obligats a prestar guaita i obra9 al nostre Castell viy per sentència del jutge ordinari, després que durant temps passats ja havien estat fets multitud de manaments, cartes i escriptures destinades a l'obligació d'aquest servei. Per això supliquen que se'ls eximeixi de realitzar-lo. Com que nosaltres volem10 tenir sempre les nostres poblacions vassalles contentes, per això volem i manem a tots els nostres oficials de la baronia, tant els que exerceixen avui com els que ho faran en el futur, que els nostres vassalls de Brea11 i Sent Steva no siguin forçats a contrariar aquesta sentència. Signada el III de febrer de l'any M CCC LXXXII.
En aquesta resolució hi estan d'acord el notari de Sanctus Stephanus i el de Brea. Que siguin conduïts ambdós a l'eterna memòria de Déu pels seus actes bondadosos. Ambdós, Guillem Riba i Dalmau, han estat els meus intruments públics a l'hora de redactar la present acta el dia, hora i any que apareixen a l'encapçalament de la mateixa.
Signo jo, Raimundus Matoses, notari públic de Martorell en nom de Raimundus Romei, rector de l'església d'aquesta població".


FONTS CONSULTADES

Segon document més antic que es conserva a Abrera. Transcripció i traducció Maria Soler
http://perso.wanadoo.es/abrerari/abrera/hisdocum.htm


.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada