dilluns, 9 d’abril de 2018

Hotel Portbou (Portbou)


Antic hotel de la plaça major núm. 4 de Portbou. Fa cantonada amb el carrer carril núm. 9 i carrer de la Plaça num. 13. Fou edificat entre el 1880c i el 1908. La casa té uns 1.400 m2.

L'establiment ha estat tancat 50 anys i avui és troba en un estat semi ruinós. Llegim en el catàleg de Patrimoni de Portbou :

"VALORACIÓ. Edifici de planta baixa i tres plantes pis. L'edifici ocupa tot el front de la plaça Major, ordenant una façana ritmada a través d'eixos verticals que en les dos primeres plantes es materialitzen amb obertures balconades amb baranes de ferro, mentre que en la planta tercera l'edifici es remata amb un seguit d'obertures tipus finestra i arcades resseguides amb remats motllurats que ressegueixen les tres façanes de l'immoble formant una cornisa continua. L'edifici en l'actualitat es presenta desvirtualitzat pel que fa a les obertures en planta baixa i les remuntes en planta coberta. La volumetria, l'ordre en façanes, els treballs emmotllurats ornamentals d'ofici i la coberta atorguen a l'edifici un valor urbà i arquitectònic elevat".

Anys 80

"NIVELL DE PROTECCIÓ. Objectes de protecció :
1- Conformació volumètrica. 
2- Les façanes, pel que fa a: - composició d'eixos verticals i geometria en totes les plantes. - posició dels sostres en planta baixa, planta primera, planta segona. - relleus, arcs, cornises i elements ornamentals d'ofici. - brancals, arcs de finestres i cornises. - tipologia dels tancaments practicables de l'època. Reposicions i noves actuacions: - La coberta pel que fa a la seva forma original inclinada amb òculs amansardats. - Elements de façana segons carta de colors a Portbou. - Totes les retolacions, tendals en façana únicament podran col·locar-se formant part interior de les obertures permeses. En cap cas es permetran marquesines. - Alineacions d'obertures en planta baixa segons eixos principals. Sòcol amb material d'estuc o pedra del país no pulida.-No es permetran elements d'instal.lacions en façana". (1)

2018. Abril. L'antic hotel Portbou es troba a la venda per 200.000,00 euros. (2)

Si teniu més informació d'aquest enigmàtic establiment, podeu enviar un correu a : mml@coac.net(1) Pla Especial del Catàleg de Patrimoni. Edificis i béns d'interès de Portbou. Ref. E009
https://empordapatrimoni.files.wordpress.com/2014/11/consulta-doc1.pdf
(2) https://catala.habitaclia.com/comprar-casa-major_4_amb_terrassa-portbou-i2885002748467.htm?geo=p&subtipinm=3&lo=55

Fotografia 
Miquel Martinez. Arquitecte. Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari