diumenge, 28 de febrer de 2021

Fonda de can Targa (Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui)

L'Antiga fonda de can Targa és una casa pairal del segle XVII o XVIII que es troba situada a la carretera que va de Caldes de Montbui a Sant Sebastià de Montmajor.

Entre els anys 1945 i 1950 el pintor Antoni Vila Arrufat (1894-1989) va fer les pintures al fresc de la propera església de Sant Sebastià de Montmajor, i també va fer un gravat amb personatges de la fonda.

El 7 de febrer de 2015 l'antiga fonda es comença a promocionar amb el lema : "Espai per a gaudir de la natura molt aprop de Barcelona" (1)

La direcció actual és can Targa núm. 15 del Serrat del Mig (ofcialment Sant Isidre), un dels tres serrats del terme de Sant Sebastià de Montmajor, format històricament per quatre cases : Can Targa, Can Menna, Can Carlí i Can Regalat.

Descripció de la casa.

"Casa de planta rectangular que consta de planta baixa, pis i golfes, construïda als quatre vents amb el carener perpendicular a la façana orientada al nord-est. La coberta és de teula àrab, a dues aigües. Aquesta casa presenta dos volums constructius. El més antic d'ells, a la façana orientada al sud-oest, al primer pis, presenta una finestra de pedra motllurada, amb un element decoratiu a la llinda. A la façana orientada a migdia també destaquen dues obertures emmarcades per grans pedres i un rellotge de sol realitzat al fresc de l'any 1977. 

Els tancaments d'aquestes cases són bàsicament de pedra combinada amb argamassa amb vista a una resistència més alta. L'arremolinat de la façana no és general, atesa la qualitat i la resistència de la pedra, però en gran part dels murs es pot observar la pedra directament extreta de la naturalesa lligada amb argamassa. Posteriorment devien arremolinar la façana. 

El segon volum, només té planta baixa i golfes, i a la dreta de la façana orientada al nord-est, té un petit porxo annexat on s'hi guarda la llenya. Tant a la planta baixa com al primer pis té la majoria d'obertures emmarcades per grans llindes i brancals de pedra; l'àmpit no destaca especialment. A la façana orientada a mig dia i a la que està orientada al nord-est, hi han bancs adossats a la paret fets de pedra. 

Fora del perímetre de la casa, aprofitant un desnivell del terreny, i orientat al nord-est, hi ha un edifici annex de planta rectangular i coberta a doble vessant, construït de pedra vista, que sembla ser utilitzat amb finalitats lúdiques". (2)


(1) Web Antiga fonda de can Targa
Facebook Antiga fonda de Can Targa

(2) Laura Bosch Martinez. Can Targa. Mapa del Patrimoni Cultural de Caldes de Montbui. 
https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-targa-num-15
Laura Bosch Martinez. Rellotge de Sol de can Targa. Mapa del Patrimoni Cultural de Caldes de Montbui. 
https://patrimonicultural.diba.cat/element/rellotge-de-sol-de-can-targa

Cap comentari:

Publica un comentari