divendres, 20 de gener de 2017

Hostal de cal Revisor (Vilafant)

Antic hostal de la carretera de Figueres a Besalú. A la carretera hi havia tres hostals, cal Revisor, cal Petit i cal Sargento. Cal Revisor va sobreviure més temps :

"(...) del qual la gent deia "No es troba res més bo que a l'hostal de cal RevisorEn aquest hostal hi paraven els traginers per beure-hi un got de vi o menjar-hi una botifarra amb mongetes o una llonza de porc. S'hi podien comptar fins a quinze o vint carros aturats a la vorera. Després hi va tenir parada el cotxe de línia, els xofers del qual podien gaudir d'un got de vi gratis. També era el lloc de recollida de paquets i comandes (...)" (1)FONTS CONSULTADES

Josep M.Bernils Mach.Vilafant. Cuaderns de la Revista de Girona
http://es.calameo.com/read/000971731b63f36ee7a91
http://www.vilafant.com/asp/pdf/llibre/llibre37.pdf
L'antic camí de Vilafant

Hostal de Pere Bosch (L'Armentera)

Antic hostal de l'Armentera documentat el s.XVI.

1541. 15 de febrer. Inquisició contra Antoni Ocell pel robatori d'objectes i de peces de roba de l'hostal de Pere Bosch i de casa de Feliu de l'Armentera. Proves de jurisdicció de l'Armentera. (1)


FONTS CONSULTADES

(1) Bel Sabadí i Antoni Cobos. L'Armentera. Recull documental (922-1800). ACE, Reg. 3486.  
http://www.armentera.cat/media/sites/117/LArmentera-Recull-documental.pdf

Hostal d'en Folgaroles (Arbúcies)

Antic hostal de la plaça de la vila d'Arbúcies.

23 d’abril de 1579. Capbreus de les rendes de la Rectoria d’Arbúcies. Joan Folgaroles, hostaler i traginer de la Cellera d’Arbúcies, reconeix tenir sota domini directe del rector la seva casa, amb eixida i hort, anomenada l’Hostal d’en Folgaroles, situat en la plaça de la Vila. (1)FONTS CONSULTADES

(1) Activitats Econòmiques. Toponimia de la Vall d'Arbúcies s. IX-XXI
http://toponimia-arbucies.cat/assets/economia.pdf

Hostal de Pere Sol (Sabadell)

L'Hostal de Pere Sol era un antic hostal de Sabadell actiu a principis del segle XVII :


1610. 01.17. Enquesta contra Pere Sol, sabater i taverner habitant de Sabadell, per agredir a Vicenç Vergués, treballador, després d'una discussió a l'hostal. (1)

1612. 10.18. Agressió amb arma blanca : Enquesta contra Pere Ramon, paraire, i Joan Calçada, mestre de cases, acusats d'apunyalar Bernat Marfà, adroguer natural de Sant Pau de Caserras, en una discussió arran d'una partida de cartes a l'hostal de Pere Sol. (2)FONTS CONSULTADES

(1) Sabadell. Catàleg de processos. AMH 2415/8
http://ca.sabadell.cat/Ahs/d/SABADELL.PDF
(2) Sabadell. Catàleg de processos. AMH 2420/1
http://ca.sabadell.cat/Ahs/d/SABADELL.PDF

Hostal del Quim (La Vilella Alta)

"En el passat els Quim tenien hostal a la casa, on s'allotjaven els vianants. Sols algun vell ho recorda". (1)FONTS CONSULTADES

(1) Jaume Sabaté i Alentorn. Onomàstica del poble i terme de la Vilella Alta. Institut d'Estudis Catalans. Treballs de l'oficina d'Onomàstica, V. Barcelona, 2000
google.es/books?id=0ygS0xaUn50C&lpg=PA255&ots=vIMFTTinrD&dq=hostal%20del%20com%C3%BA%20poble&hl=ca&pg=PA3#v=onepage&q=hostal%20&f=false