Hostal de l'Abella (Sant Martí de Centelles)


El 1128 ja consta el mas Abella (Apilia) i uns molins hidràulics al riu Congost. De 1242 fins el 1376 el mas de l'Abella i els molins formaven part de la parròquia de Sant Pere de Valldaneu i eren propietat del monestir de Santa Maria de l'Estany

Al segle XIV es devia edificar l'hostal en una bifurcació de camins : per una banda el camí del Congost, que també era el camí ral que anava de Barcelona a Vic i per l'altra el camí de Valldaneu. 

El 1433 la familia dels Abella es van traslladar a viure a Granollers i van vendre el seu mas, l'hostal prop del camí ral i els dos molins a Bartomeu Vila. Els Vila van donar un nou impuls a la petita població que anava creixent a l'entorn de l'hostal i s'hi anaren establint petits negocis de comerciants, una carnisseria i unes ferreries.  

Al 1516 trobem l'hostal i molins drapers i fariners junt amb habitatges per a gent d'ofici. El 1541 ja estava contruïda la capella de Sant Jaume patró dels pelegrins. El poblament anava creixent a l'entorn de l'hostal i la plaçaEl 1681 i 1682 es van construïr les cases de can Craus, can Xacó, can Porret i can Fogàs.

El 1686 el poblament de l'Abella ja tenia 14 cases edificades. El cami del Congost després fou carrer, el carrer Nou que partia de la plaça seguint la linea del camí ral s'hi van edificar les cases de ca la Virgilia, can Clossaní, can Roses, can Virot, can Tià i can Peranso. El 1692 es remplaça l'antiga capella de Sant Jaume per l'actual.

Al segle XVIII s'urbanitza el carrer de Sant Jaume al Serrat d'Ocata.
El 1712 es construeix la casa de can Batiste. El 1740 es va construïr el pont de l'abella amb 3 arcs que va millorar la comunicació amb Aiguafreda. El 1787 es construeix la casa de can Teixidor.  

A finals del segle XVIII el viatger Francisco de Zamora va passar per l'Abella i va deixar escrit que "es un pueblo infeliz ... la posada es miserable". Més tard es construiren les cases de can Marçal i can Capità. 

El 1860 ja hi havia 27 cases edificades al veïnat de l'Abella. L'any 1932 el fotògraf i excursionista Antoni Gallardo i Garriga va passar per davant l'hostal i va fer una foto de la façana per l'estudi de la masia catalana. Avui l'hostal ja no existeix.


FONTS CONSULTADES :

Enciclopedia Catalana  
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0060272#14d5f65aca1c1cf98204fb3b80c269f42
Anna Maria Gómez Bach. Inventari Patrimoni Cultural de Sant Martí de Centelles. Memòria Tècnia. Diputació de Barcelona. Abril 2002
http://patrimonicultural.diba.cat/uploads/08224/memoria.pdf
Francesc Costa Oller. El pont de l'Abella. Ponts històrics de Catalunya
http://pontshistoricsdecatalunya.blogspot.com.es/2015/08/el-pont-de-labella.html
El veïnat de l'Abella. Història. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
http://www.smarticentelles.org/paginaSup.php?idFam=133

FOTO
Antoni Gallardo Garriga.  Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya (C.E.C.)
http://mdc.cbuc.cat/cdm/singleitem/collection/afcecemc/id/3420/rec/63
Hostal del Gall (Centelles)


Un capbreu de 1555 esmenta l'hostal del Gall de Centelles i també fa referència a l'hostal del Lleó. A mitjans del segle XVI els dos hostals eren propietat del comte Guillem II de Centelles :

"El dia 11 de gener de 1557 el comte Guillem II de Centelles establia a Esteve Ollic una casa al carrer Ample, entre l'hostal del Gall i l'hort del Portal.
(...) L'any 1565, a la mort de Guillem II de Centelles, constaven com a propietat seva ("hu ab lo senyal del llaho y l'altra del gall") i estaven llogats a respectivament a Enrich Bosch i a en Gaspar. El del Gall es trobava a la banda de ponent del carrer Nou, gairebé a tocar el Portal del Pont. El del Lleó estava situat al mateix carrer, una mica més avall de la Plaça Major". (1)

El 1919 es va reformar el portal del Pont i es van obrir dues obertures a cada costat per als vianants. L'hostal del Gall va anar un temps a càrrec de J.Barnils i va ser molt actiu als anys 30.(1) David Galí - Raquel Lacuesta - Marta Piera. El Palau del Comtes i la formació de la vila de Centelles
http://www.academia.edu/9316970/El_Palau_del_Comtes_i_la_formaci%C3%B3_de_la_vila_de_Centelles

Fonda dels Tres Reis (Barcelona)

Els Treis Reis era una antiga fonda i cafè de la plaça de Palau de Barcelona cantonada carrer dels Ases, i ja existia el 1802. En aquella època el carrer de Malcuinat entrava per la fonda i sortia al fossar de les moreres.

1816. Plaça de Palau / Ases. Marc Capalà i Pi demana llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona per modificar 2 portes en 1 a la façana de la "casa, Fonda i Cafè dels Tres Reis" i estretir una porta i engrandir una finestra amb reixa de ferro al carrer dels Ases.

1823. Plaça de la Constitució, 3. Marc Francesc Capalà i Pi, hostaler (Fonda Y Cafe de los Tres Reyes), demana llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona per posar-li l'ampit al balcó reconstruït sobre la porta. 

1827. Plaça Palau. Marc Francesc Capalà, capità d'Infanteria retirat i copropietari de la Fonda i Cafè de "los Tres Reyes". Juan Rigotti, administrador i soci demana llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona per fer obertures a la façana.

1857. La Fonda dels reis treis. Carrer Damas núm. 2


FONTS CONSULTADES

La visita de Carlos IV en 1802
https://books.google.es/books?id=REo3DgbHI4QC&pg=PA95&dq=fonda+tres+reyes+barcelona&hl=ca&sa=X&ei=jMszVbybFM3KObaWgLAB&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=fonda%20tres%20reyes%20barcelona&f=false 
A.B.C.E - Diversion de ciudadanos, norte seguro de forasteros. 1802
09/1C.XIV Llicències obres 1816 
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=fonda+&start=6&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc,fecha%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=* 
09/1C.XIV Llicències obres 1823
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=caf%C3%A8+fonda&start=3&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*
09/1C.XIV Llicències obres 1827
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=caf%C3%A8+fonda&start=0&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*
1857
https://books.google.es/books?id=_G9k74wNEeEC&pg=PA562&dq=fonda+del+tano+barcelona&hl=ca&sa=X&ei=i8ozVfXRFMTbPdrwgOgP&ved=0CGQQ6AEwCDgK#v=snippet&q=fonda&f=false

Fonda de la Pau (Barcelona)

Antiga fonda del carrer Escudellers cantonada carrer d'en Còdols. Ja era activa pels volts de l'any 1822.

22/05/1822 - 24/05/1822 . Escudellers. Còdols, d'En, 1. Francesc Masolla, hostaler de la "fonda de la Paz" demana permís municipal per posar un rètol.


Fonts consultades :

AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=fonda+hostaler&start=1&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*

Hostal del Clavell (Barcelona)

Antic hostal de Barcelona ubicat al Rec Comtal. El 1801 anava a càrrec de l'hostaler Francesc Artamant :

27/10/1801 - 13/11/1801 . Rec Comtal. Francesc Artamant, hostaler i taverner (Hostal del Clavell) demana llicència d'obres per posar un rètol. 


Fonts consultades :

09/1C.XIV Llicències obres 1801
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=hostaler&start=12&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc,fecha%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*