dimecres, 16 de desembre de 2009

Hostal del Pont de Cabrianes (Navarcles)


L'hostal és trobava a tocar el pont que salva la riera Gavarresa.

El 28 d'agost de 1609 Esteve Coromines, pagès i habitant del mas Bertran del Pont de Cabrianes, fa una denúncia davant el sotsveguer de Manresa per l'estada forçosa que va fer a casa seva el bandoler Perot Rocaguinarda :

"... Esteve Coromines pages habitant en el mas Bertran del pont de Cabrianes denuntie a vostra merce com anit vespre que ere dijous venint jo de assi del mercat de Manresa a ma casa que tinch al cap del pont de Cabrianes ahont tinch hostal, quan fuy arribat en dita ma casa que ere hora de toch de oratio, trobi dins de aquella a Perot Rocha Guinart, ab setze o deset homens que anaven ab ell y digueren a ma muller abans que jo vingues que volien sopar y que havien menester una bestia, y axi feren anar a sercar lo bestiar y quant fou vingut prengueren una primada y la mataren, que jo com arribi ja trobi que la cuijan y soparen; y sopat me digueren que comptas lo que havien gastat, y jo li digui que non volia res, y me digui quem dexas de axo, que ell me volia pagar, y axi me dona un doblo que jo li demani per lo que havia gastat, y axi sen devalaren y prengueren pa altra volta y pagaren, y anaren sen, y jo no viu per hon ni quin cami feren perque ells me digueren que tencas; y jo no y se res mes..."

Fonts consultades :

Redó Martí, Salvador - Els origens i una mica més. Hostals i Tavernes, del llibre Menjar, beure i dormir. Aproximació històrica i contemporània a l'hostaleria del Bages, p.29
Mapa: Icc.cat
.

Cap comentari:

Publica un comentari