diumenge, 11 de gener de 2015

Hostal de la Campana (Barcelona)

Antic hostal de Barcelona documentat a principis del segle XV. Creiem que l'hostal fou edificat en terrenys del mas la Campana, enmig de camps de vinyes i horts, a les afores de Barcelona i a tocar de Montjuic.

1417, març 31. Barcelona. Bernat Desprats, apotecari d'Épila, com a procurador de la seva muller, Romia Gil de Campana, ven als administradors de l'Hospital de la Santa Creu -Pere Malet, Joan Sirvent, Francesc de Conomines i Joan Boscà- la vuitena part dels béns del difunt hostaler de Barcelona Pere Garcia, que aquest va deixar en testament a la seva germana Romia. S'exclou de la venda una casa situada davant de l'hostal de la Campana i una vinya a Montjuïc. Amb àpoca del preu, 1.333 s. 4 d. (1)

1417, agost 5. Épila. Romia Gil de la Campana, filla de Miguel Gil de la Campana, confirma la venda feta pel seu marit i procurador Bernat Desprats, apotecari d'Épila, als administradors de l'Hospital de la Santa Creu de la part que li pertoca de l'herència del seu germà Pere Garcia, hostaler de Barcelona, de la qual s'exclou una casa situada vora l'hostal de la Campana, amb una vinya i un terreny contigus, tot situat a Montjuïc. La venda es confirma a causa d'alguns dubtes dels administradors sobre la procura presentada per Desprats. (2) 

1493, octubre 2..
Ramon Coll, hostaler de Barcelona, i la seva muller Aldonça venen a Joan Maians, taverner de la ciutat, un censal mort de pensió de 150 s. i preu de 150 ll. que obliguen sobre l'hostal de la Campana i d'altres cases. Amb àpoca (Barcelona, 20 de desembre de 1493). (3)

El 1548 trobem un Rafel Campana, guarda de la bolla en la taula de Barcelona (4). El topònim "Campana" encara perviu avui, amb el nom de l'estació de metro Magòria-la Campana,  immobiliaria la Campana, el Centre Mèdic o els aparcaments la Campana, situats a la Gran Via de les Corts Catalanes núm.184.


Situació aproximada de l'antic hostal


FONTS CONSULTADES :

(1) http://www.bnc.cat/fonshistorichsc/detall?id=8683&dates=&contingut=hostal%20de&observacions=&ordenacio=&from=list2&offset=0&orden=
(2) http://www.bnc.cat/fonshistorichsc/detall?id=14961&dates=&contingut=hostal%20de&observacions=&ordenacio=&from=list2&offset=0&orden=
(3) http://www.bnc.cat/fonshistorichsc/detall?id=12252&dates=&contingut=hostal%20de&observacions=&ordenacio=&from=list2&offset=0&orden=
(4) Dietaris de la Generalitat vol II. Anys 1539-1578
http://www.gencat.cat/eadop/Dietaris/Dietari_vol_02.pdf
Magòria. Bloc Pla de Barcelona
Una riera desapareguda. Bloc Memòria de Sants

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada