dimarts, 6 d’octubre de 2015

Hostal del Gall (Centelles)


Un capbreu de 1555 esmenta l'hostal del Gall de Centelles i també fa referència a l'hostal del Lleó. A mitjans del segle XVI els dos hostals eren propietat del comte Guillem II de Centelles :

"El dia 11 de gener de 1557 el comte Guillem II de Centelles establia a Esteve Ollic una casa al carrer Ample, entre l'hostal del Gall i l'hort del Portal.
(...) L'any 1565, a la mort de Guillem II de Centelles, constaven com a propietat seva ("hu ab lo senyal del llaho y l'altra del gall") i estaven llogats a respectivament a Enrich Bosch i a en Gaspar. El del Gall es trobava a la banda de ponent del carrer Nou, gairebé a tocar el Portal del Pont. El del Lleó estava situat al mateix carrer, una mica més avall de la Plaça Major". (1)

El 1919 es va reformar el portal del Pont i es van obrir dues obertures a cada costat per als vianants. L'hostal del Gall va anar un temps a càrrec de J.Barnils i va ser molt actiu als anys 30.

1930. Fonda antigua del Gallo. Con garage. Nueva, 9, desde 8 pts. (2)


FONTS CONSULTADES :

(1) David Galí - Raquel Lacuesta - Marta Piera. El Palau del Comtes i la formació de la vila de Centelles
http://www.academia.edu/9316970/El_Palau_del_Comtes_i_la_formaci%C3%B3_de_la_vila_de_Centelles
(2) Guia del automovilista 1930. Ed. Seix&Barral Herms SA. Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari