Pàgines

dimecres, 17 de març de 2021

Hostal de l'Esca (L'Espunyola)

Camp de l'hostal de l'esca

Antic hostal situat al peu del camí ral que anava de Berga a Cardona. Es trobava situat entre el mas Comarmada i el mas Montanyà, dins l'antic terme de Sant Sadurní del Cint avui agregat al municipi de l'Espunyola.

El 1886 sabem que hi vivia Ramon Boladeras, i dues dones que es deien Maria.

I què vol dir Esca?

ESCA : (del llatí esca, aliment). 

La nova carretera va substituir l'antic camí ral , i l'hostal va perdre les seves funcions. Actualment les runes de l'antic l'hostal es troben en un marge d'un gran camp, conegut encara com el Camp de l'Hostal de l'Esca.


Cumpliment Pascual de la parroquia del Cint. Any 1886

Mapa de Patrimoni Cultural. L'Espunyola. Hostal de l'Esca

FOTO : Carles Figols. 2007

1 comentari: