Pàgines

dijous, 11 de gener del 2024

Antic hostal de can Ramon - ca l'Emilio dels Ous (Masnou)

Antic hostal de la Plaça Bertran del Masnou. 

"Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos, format per un cos principal simètric amb coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel ala façana principal i un altre cos adjacent que conforma una terrassa a nivell del primer pis amb barana de balustrada i que, en planta baixa, genera un espai de resguard cobert emmarcat per una gran arcada.
La façana principal orientada a migdia, es genera amb una composició simètrica: a la planta baixa es situa la porta d'accés i una finestra amb reixa i en les plantes superiors es defineixen un seguit d'obertures rectangulars, la majoria amb l'ampit sobresortint i suportat per dues carteles.
Les façanes laterals són secundàries i tenen poques obertures i petites.
Destaca el pati davanter delimitat per un petit mur amb reixa de ferro que fa de nexe d'unió entre la plaça, l'edifici i les escales del carrer Sant Francesc d'Assís.

 

El pati porxat correspon a l'espai on s'aturaven els carruatges". (1)


(1) Antic hostal de can Ramon -ca l'Emilio dels Ous. Mapa de Patrimoni del Masnou. Diputació de Barcelona. 

1 comentari:

  1. I'm grateful for the valuable insights and perspectives your blog consistently provides.

    ResponElimina