dimarts, 16 de juliol de 2013

Hostal d'Altafulla (Altafulla)


L'hostal d'Altafulla es va edificar fora les muralles de la vil.la closa d'Altafulla al peu del camí ral que anava de Barcelona a Tarragona. Al seu voltant es van edificar noves cases formant el que es conexeria com el "raval de l'hostal". En el mateix camí es trobava l'hostal Coca de Torredembarra.

Foto comparativa del carrer de l'hostal (calle del Mesón)

"Els Blanc feien d'hostalers. El besavi Jaume, mercès al casament amb Mateua, la viuda de Jaume Boronat el fundador de l'hostal; l'avi Joan casà la filla Isabel amb un Gallart, i el seu nét Joan Gallart Blanc, tanca la nòmina dels hostalers del segle XVII". (1)

HOSTALERS

1) Jaume Blanc casat amb Mateua, vidua de Jaume Boronat (fundador de l'hostal)
2) Joan Blanc
3) Isabel Blanc casada amb (?) Gallart
4) (?) Gallart
5) Joan Gallart Blanc

1709. Causa del síndico de la universidad de la villa de Altafulla, diócesis de Tarragona, contra Joan Gallart, agricultor de Altafulla, y otros. Sobre el derecho de tener panadería, taberna y hostal. (1)


A la façana de l'establiment hi ha la data de 1746, que sembla pot correspondre a una reforma o ampliació.


El 1761 trobem referències al carrer de l'hostal :

"El març del 1761 Francesc Comajuncosa adquirí del seu cunyat Joan Gallart i Roig, un solar de 48 per 88 pains al carrer de I'Hostal -avui del Marques de Tamarit- per 80 Iliures. El preu del solar fou liquidat amb les 60 lliures que la sogra Teresa Roig deixa a la seva esposa en el testament que atorga el 3 d'agost del 1759 i amb la renúncia a cobrar del seu cunyat un deute de 20 lliures. En aquest solar es féu bastir una casa amb celler, cuina, pastador, sala, estudi, rebost,  golfa i quatre habitacions, tres al primer pis i una al segon." (3)

"José Pijoan LLorens. Supo independizarse de su padre y hermano para emprender sus propios e individuales negocios en Aragón. En 1797 estaba establecido en la Almunia de Doña Godina "'. De Maria Buireu, viuda del herrero de Altafulla, Juan Baldrich, adquirió en 1793 un patio, sito en el Araba1 del Hostal, de tres canas de ancho por nueve de largo. al precio de 175 libras '76, que amplió al año siguiente al conseguir de Teresa Gallart Comajuncosa y de su hijo Juan Gallart, la venta de una porción de terreno por 24 libras". (4) 

El 1794 tenim referències del mesón de la Blanca d'Altafulla. No podem confirmar si es tracta del mateix hostal :

"Josep Pijoan Plana (...) El 23 de marzo de 1794 Teresa Gallart Comajuncosa y Juan Gallart le vendieron perpetuamente una porción de terreno de cinco varas y media de largo y de ancho lo correspondiente a su casa, sita detrás del mesón de la Blanca de Altafulla, por 24 libras." (4)

El  30 de setembre de 1799 en l'inventari de béns de Francesc Comajuncosa i Hortet hi podem llegir:
"(...) Immobles. Primo tata aquella casa ab son portal fora obrint sit. en la dita pnt. Vila ab son hortet al detras, y en lo carrer vulgarment dit del Hostal que afronta a soleixent ab dit carrer. a mitg dia ab honors de Jaume Riambau. a ponent ah honors de Josep Baradat y a tremuntana ab honors de Franco. Pijuan part y part ab honors de Pere Aguader, tots de la vila de Altafulla". (3)
El camí que baixava de la vil.la closa en direcció al mar, perpendicular al camí ral de Tarragona i Barcelona, i situat just al costat de l'hostal es coneixia com el "camí de l'hostal". Amb els anys es van construïr noves edificacions a les dues bandes del carrer, i el camí esdevingué el "carrer de l'hostal" (calle del Mesón)


El 17 de gener de 1939 la 105ª divisió del cos de l'expercit marroquí va entrar a Altafulla per aquest carrer. El règim franquista va canviar el nom del carrer per la "calle de San Antonio Abad". Va arribar la democràcia i simplement es va catalanitzar el nom, l'actual "carrer de Sant Antoni Abat". 

El 18 de gener de 2011 la Plataforma Altafulla Unida (PAU) va presentar una moció al Ple ordinari del mes de gener de l'Ajuntament d'Altafulla, amb una proposta d' "Aprovació de la restitució del nom tradicional de carrer de l'Hostal al vial perperndicular comprès entre els carrers de Dalt i Marquès de Tamarit, el qual encara amb el nom de carrer de Sant Antoni Abad, commemora aquell 17 de gener de 1939, dia de l'entrada del Cuerpo de Ejército Marroquí al poble d'Altafulla".


El 20 de gener de 2016 la placa dell "carrer de l'hostal" va tornar a lluir després de 77 anys.


Mostra Antics hostals del Tarragonès en un mapa més gran


FONTS CONSULTADES :

(1) Maria Porter Moix, Francesc Blanc Canyelles, Joan Carnicer Torrent  - ALTAFULLA- Col.leció la Creu de Terme- Centre d'Estudis d'Altafulla - Ed. Cossetània -2001
http://books.google.es/books?id=kLmMbVL1TEQC&pg=PA51&dq=altafulla+hostaler&hl=ca&sa=X&ei=uPHkUayXMcPB7Aat8oC4DQ&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=altafulla%20hostaler&f=false
(2) Arxiu de la Corona d'Aragó. Ref. ES.08019.ACA/8.2.8//ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,19550 
(3) SJR Gómez. La medicina a Altafulla durant el segle XVIII : Els Comajuncosa
 http://www.raco.cat/index.php/EstudisAltafulla/article/viewFile/205188/290468 
(4) SJR Gómez. Los comerciantes de Altafulla (segunda mitad del siglo XVIII)

Ravals d'Altafulla. Wikipedia.org
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ravals_d'Altafulla
Cases del Raval d'Altafulla
http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/altafulla/cases-dels-ravals-d-altafulla
Moció al ple ordinari de mes de gener
http://paualtafulla.blogspot.com.es/2011/01/mocio-al-ple-ordinari-de-mes-de-gener.html

Placa del Carrer 
http://www.naciodigital.cat/noticia/94355/altafulla/canviara/40/anys/despr/nom/franquista/carrer
http://www.diaridetarragona.com/costa/48092/altafulla-cambiara-el-nombre-de-una-calle-por-su-relacion-franquista-
http://www.naciodigital.cat/tarragona/generapdf.php?id=16270

Fotos : Angela Morrissey (Altafulla)
Text: Carles Fígols Company2 comentaris:

  1. Amb tota seguretat, el 1939 devíen posar-hi "Calle de San Antonio Abad". I sustituïda posteriorment per la majòlica que es veu a la fotografia, amb escut i tot, cosa del tot impensable l'any 39.

    ResponElimina
  2. Tens raó, ja ho he modificat. Moltes gràcies pel teu comentari !

    ResponElimina