dilluns, 28 de novembre de 2016

Hostal de la Belladona (Vallcanera, Sils)

"Situat a Vallcanera és un establiment del que es té noticia des de l'any 1277. Exercia el monopoli legal del seu ram fins a Hostalric, que un rei els atorga. Va viure moments importants perquè de tant en tant els que manaven hi feien estada. Pere III l'any 1343 va "jaure a l'hostal de la Belladona", també hi anirà el seu fill Joan I, un dia que patia un refredat . Martí I l'any 1405 diu que: "vinguem-nos dinar açí a la Belladona". El Dietari de la Generalitat l'any 1582 parla del "camino regio quo itur a loco Hospicii, vulgo dicti de la Belladona". Bernat Albert és el senyor de l'hostal el 1382 i el 1570 Joan Sigmasa. Sembla que el segle disset es va acabar el servei d'hostal en aquesta casa, i és curiós que un lloc de tanta anomenada, cap dels viatgers que he recollit no en parli mai." (1)

10 de gener de 1373 - "Venda de l’hostal de la Belladona de la parròquia de Vallcanera, amb totes les seves terres, feta per Bernat Carbonell, senyor útil i propietari del mas Carbonell de l’esmentada parròquia i la seva muller Cília al discret Bartomeu Torn, notari i ciutadà de Girona, tutor testamentari de Bartomeu, pubill, fill i hereu universal de Joan Guerau Torn, pel preu de 40 Iliures. Salvat el dret a la cambreria del monestir de Sant Pere de Galligants. A Bernat Carbonell li pertanyia en virtut de l'establiment fet a 11 de les calendes d'agost de 1277 per Guillem de Castellet, cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, a favor de Tomàs Carbonell, de l'esmentada parròquia de Vallcanera, avantpassat de dit Bernat". (2)

El 8 de desembre 1442 el notari públic substitut de Blanes, Pere Dalmau Pujades el trobem treballant a l'hostal de la Belladona. (3)

La zona de la Belladona, que té el seu origen en la casa del mateix nom (documentada ja en el fogatge del 1497) i que ocupa el sector de llevant del territori de Vallcanera, a banda i banda de l’antic Camí Reial. S’estén des de Can Rebrull i Can Nara fins a la ratlla de Caldes, i actualment es troba migpartit per l'autopista A-7


FONTS CONSULTADES

(1) Francesc Costa Oller. El camí Real de França I. Història. Per camins històrics IV. Mataró. 2016, p.116-117
(2) Venda de l'hostal de Belladona. Informació extreta del llibre: Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos. Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans. 
http://portalgironi.cat/index.php/masos-pairalies/masos-laselva/masos-laselva-sils/2363-masos-vallcanera/2911-masos-sils-vallcanera-carbonell
(3) Donació de delme
http://www.bnc.cat/layout/set/print/fonshistorichsc/detall?id=8956&paraula=%20Llat%C3%AD&camp=llengues&ordenacio=&from=list&offset=2480&orden=Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada