dijous, 1 de desembre de 2016

Hostals de Vilafranca (Vilafranca del Penedès)

1339. 19 de març. Trasllat de la clàusula del testament del difunt, Pere Rovira, hostaler de Vilafranca. En el testament nomenava marmessors a Bertomeu Juncosa, Ferrer de Peralba i Francesc Barçaló. Instituïa hereu universal al seu fill Bertomeu Rovira. En la clàusula s'afegeix que es venguin 30 sous censals als aniversaris al preu de 1000 sous per el seu enterrament i aniversaris. Vol ser enterrat a costat del seu pare Arnau Rovira. (1)FONTS CONSULTADES

(1) ACAP20-17-T2-114. Arxiu Comarcal Alt Penedès. Comunitat de preveres de Vilafranca. Fons ACAP20-17


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada