diumenge, 3 de febrer de 2019

Hostal de Sant Pere (Granollers)

Antic hostal documentat al principis del segle XVI situat al peu del camí que anava de Granollers a Vic. Emplaçat prop de la creu de terme dita de l'hostal de Sant Pere :

1525, març, 11. Barcelona. Joan Puigvert, àlies Blanc, sabater, fill dels difunts Antoni Benet Puigvert, àlies Blanc, fuster, de la vila de Granollers, i de la seva muller Margarida Blanca, dóna entre vius a Jaume Record, fuster i mercer, de la mateixa vila, tots els drets que ell pogués tenir en els béns que van ser propietat de la seva mare, això és, una casa al carrer del Portal de Barcelona, de la vila de Granollers, un tros de terra al lloc anomenat la Creu de l’hostal de Sant Pere, al terme de Granollers, confrontant el camí que va de Granollers a la ciutat de Vic, i un altre tros de terra situat al Pla de les Vinyes de Granollers. Jaume Record accepta expressament la dita donació, la qual ha efectuat el donador en agraïment dels molts serveis que li ha prestat i que li presta actualment l’esmentat Jaume. (1)(1) Maria Cinta Mañé Mas-Manuel Rovira Solà. Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1501-1530 (Volum V). Ajuntament de Barcelona. 2010
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/Cataleg%20Pergamins%20Vol.%205-web.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari