dilluns, 28 de novembre de 2016

Hostal d'en Lloró - Hostal de Gualba (Gualba)

"Entre els segles XVI i XVII se l'anomenava hostal d'en Lloró, i la primera data coneguda es remunta al 1572, quan Antoni Dorca, hostaler, va vendre 4 peces de terra a Antic Lloró, alias Renau de Gualba, dues al lloc dit lo Camí Real. 

Els anys 1602 i 1606 Sebastià Lloró tenia l'hostal dit d'en Lloró, a Gualba de Baix.

"Llorenç Costa era l'hostaler el 1630, no sabem res més, però l'edifici encara s'aixeca ben dret". (2)

El 25 de juny de 1639 s'hi cel.lebrà un Consell General per constituir, amb tot el poble de Gualba, un censal mort que permetés pagar les costíssimes contribucions imposades per Felip IV per la guerra del Rosselló". 

L'hostal de Guaba ja fa temps que va deixar la seva dedicació hostalera, esdevingué masia i avui és un habitatge més del poble de Gualba de Baix. Com a la Batllòria, a tocar de l'hostal hi havia la Ferraria, on ferraven els cavalls; esdevingué masia al segle XX, fou abandonada i s'enrunà". (1)FONTS CONSULTADES 

(1) Miquel Borrell i Sabater i altres autors. Deu llegües de pols i roderes. El camí ral de Girona al Tordera. Col.lecció estudis i textos, Centre d'Estudis Selvants. 2005, p. 129-130
(2) Francesc Costa Oller. El camí Real de França I. Història. Per camins històrics IV. Mataró. 2016, p.114


Cap comentari:

Publica un comentari