dijous, 15 de desembre de 2016

Hostal del Garet (Collsuspina)


Antic hostal del terme de Collsuspina situat sota el mas del Garet, en el límit dels municipis de Collsuspina i Tona. La casa també es coneix com la Guixera.

Al fogatge de 1553 s'esmenta el Garet de l'Hostal nou, i l'Hostal Nou del Garet dins el terme de Tona i a la zona de Sant Cugat de Gavadons. Segurament un seria l'habitant de la casa el Garet i l'altre seria el d'aquest antic Hostal. (1)

El 1770 ja s'exploten les pedreres de guix properes al coll de la Pollosa en terres del mas Garet.

1857. És la data que figura a la porta del forn de guix (1857 Garet) situat a mà esquerra del camí que es dirigeix a l'antic hostal.

1878. Collsuspina passà a ser una parròquia independent i la casa es coneixia com l'Hostal del Garet o la Guixera.

Prop de la casa també hi ha una teularia i un antiga sala de magatzem de guix.

"Masia d'estructura d'un sol volum, de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos, cobert amb teulada a doble vessant de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Es troba ubicada en un desnivell del terreny, de manera que els accessos principal i posterior no es troben al mateix nivell de l'habitatge. La casa presenta un aspecte molt simètric i regular, amb cantoneres de pedra treballada, portal amb llinda de pedra, finestres ubicades de forma simètrica i un petit balcó en la façana lateral. A la façana principal es pot observar una ampliació tardana a la banda de llevant, que li va proporcionar la simetria a l'estructura general. L'interior està dividit en tres crugies perpendiculars a la façana.
El mas es troba sota el mas Garet, més a prop de la carretera i ben accessible des de la font de la Pollosa. (1)

Protecció de l'edifici: legal. NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.


FONTS CONSULTADES

(1) Maria del Agua Cortés Elía. Memòria del mapa de patrimoni cultural de Collsuspina. Diputació de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada