dijous, 12 d’abril de 2018

Hostal de la Pineda (Vall de Bianya)


Antic hostal del camí ral de ferradura que anava d'Olot a Camprodon pel Capsacosta, que ja era actiu a la segona meitat del segle XVIII.

El mas de la Pineda formava part de la parròquia de Sant Martí de Tornadissa o del Clot, a la Vall de Bianya.


1789. Contracte d'arrendament al negociant Matheu Moliner, habitant de la parròquia de Santa Margarida de la Vall de Bianya :

"Lo dret y ... de tenir hostal en la parroquia de Sant Martí de Tornadissa, alies del Clot, Vall de Bianya y de vendrer pa, vi, oli, vinagre, y aguardent a la menuda, y demes cosas comestibles als passants y demes personas (...) ab habitacio en la que es casa propia de Joseph y Esteve Planes, pare y fill, pagesos de dita Parroquia de Sant Martí del Clot, vulgarment dita lo hostal de la Pineda, so es aquella part de casa que sempre se ha tingut per habitació del hostaler o del arrendatari de dit hostal (...)" (1)

1791. Arrendament de l'hostal a Margarita Moliner Labori, viuda de Matheu Moliner. (2)

El 1910 l'hostal és citat per l'excursionista César August Torras.
(1) Document notarial de 1788 facilitat per Xevi Texidor de l'Hostal Nou de Bianya
(2) Document notarial de 1791 facilitat per Xevi Texidor de l'Hostal Nou de Bianya

Foto
Xevi Texidor de l'Hostal Nou de Bianya

Campillo, Xavier - Inventari de camins municipals de la Vall de Bianya

Cap comentari:

Publica un comentari